Carpet & Cloth Re-Freshner Odor Eliminator

Spraya direkt på källan - Ingen bearbetning behövs

  • Artnr: G180724
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Avlägsnar dålig lukt med enkelhet, bara att spraya på! Tar även de mest ihärdiga lukter som tex röklukt och blöt hund. Lämnar bilen med en behaglig doft av nybil.

-----------------------------------------------------------------------------

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion

Innehåller.Parfym: Benzyl benzoate
Konserveringsmedel: Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone

Totalsumma:
    Till kassan