Marine One Step Compound

Snabbt och enkelt!

  • Artnr: M6732
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Meguiar's One Step Compound är vår mest älskade marinprodukt.

Formeln är speciellt utformad för att både rengöra och lämna en extremt högglansig yta i ett enda steg. Avlägsnar tung oxidation, repor, fläckar och tuffa vattenfläckar på alla gelcoat- och glasfiberytor. Återställer försummade ytor samtidigt som du får en fantastisk glans. 

1L

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelse
*Irriterar huden
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Tvätta händerna grundligt efter användning
*Använd skyddshandskar
* VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
* Vid hudirritation: Sök läkarhjälp

Se även

Totalsumma:
    Till kassan