Nxt Generation Metall Polish

Metall polish i pastaform, även krom, inget slipmedel

  • Artnr: G13005
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Den här revolutionerande metallpolishen både rengör, bygger glans och skyddar all slags fälgar, metaller och kromade ytor. Den ger också en högblank finish på mässing, koppar, silver och all slags metaller. Denna helt slipkornsfria produkt avlägsnar oxidering, matthet och fläckar snabbare och säkrare än traditionella aggressiva produkter. Bygger upp en mycket ren och högglansig yta som sedan antikorrosiv teknik kapslar in och skyddar. 

142 g

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelse
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Undvik att andas in gaser eller ångor
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan