Ultimate All Wheel Cleaner

Ultimate All Wheel Cleaner

  • Artnr: G180124
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Vår absolut effektivaste fälgrengörning hittills! Helt PH-neutral och är säker att använda på alla typer av fälgar/material. Effektiv mot smuts och bromsdamm. Aktivt gel som blir lila när det löser bromsdamm. Levererar en överlägsen rengörningsförmåga, skonsam mot fälgar! 

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Skadligt vid förtäring
* Kan orsaka allergisk hudreaktion
* Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Undvik att andas in dimma och spray
* Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
* Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan