Ultimate Liquid Wax

Ultimate Liquid Wax - nu bättre än någonsin!

  • Artnr: G210516
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Upplev en glansigare yta, förbättrat skydd och ännu mer vattenavrinning! Meguiar's Ultimate Liquid Wax är ett syntetiskt vax blandat för maximal prestanda. Detta finjusterade vax skapades för att lämna ett otroligt resultat utan att kompromissa med användarvänligheten. Otroligt enkel att applicera, ger en blank och hal yta med djupa reflektioner och extrem vattenavrinning. Ultimate Liquid Wax är säker att användas på alla typer av lackerade ytor och kan användas även på både krom och plast. Levereras tillsammans med foam pad och microfiberduk.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Undvik utsläpp till miljön
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Se även

Totalsumma:
    Till kassan