Ultimate Paste Wax

Vårt absolut bästa vax!

  • Artnr: G18211
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Vårt mest hållbara vax med intensifierande reflektionsförmåga och extrema avrinning.

 
• Vår mest avancerade och helsyntetiska hydrofobiska vax, ger en häpnadsväckande glans

 
• Ny teknik gör applicering och avtorkning extremt enkel, även i direkt solljus!

 

Våra nya Ultimate lackskydd är de senaste i Meguiar's linje för att hela tiden ha marknadens mest lättjobbade och säkra skydd.

Formulan i detta skydd är så fin att den till och med kan appliceras i direkt solljus (självklart bättre på sval yta i skuggan/garage). Den lämnar inga vita rester eller negativt påverkar plastlister och andra detaljer på bilen. Ytan blir etremt hal och produkten minimerar vattenfläckar. Använd med fördel Ultimate Wax även på bilens fönsterrutor! Även fram och bakljus lämpar sig produkten för. Appliceringen är otroligt smidig och avtorkningen det lättaste vi provat. Lacken får ett sagolikt djup med en glans vi inte trodde var möjligt!

Vi rekommenderar varmt denna produkt till dig som kräver det bästa! 

Tänk på: Mellan dina lackskydd/vaxbehandlingar är det bra om du använder så kallade undehållsprodukter för att hela tiden bygga på och underhålla skyddet, Ultimate Quik Wax är produkten vi väljer för detta ändamål.

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
* Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte ångor
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan